ศิลปะ Balanced Rock ที่ท้าทายแรงโน้มถ่วงจนไม่เชื่อว่าเป็นภาพจริง

balanced-rock-00
balanced-rock-01
balanced-rock-21
balanced-rock-20
balanced-rock-19
balanced-rock-18
balanced-rock-17
balanced-rock-16
balanced-rock-15
balanced-rock-14
balanced-rock-13
balanced-rock-12
balanced-rock-11
balanced-rock-10
balanced-rock-09
balanced-rock-07
balanced-rock-06
balanced-rock-05
balanced-rock-04
balanced-rock-03
balanced-rock-22
balanced-rock-02b
balanced-rock-02a
balanced-rock-02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *