ศิลปะ Balanced Rock ที่ท้าทายแรงโน้มถ่วงจนไม่เชื่อว่าเป็นภาพจริง

 

 

balanced-rock-00

balanced-rock-01

balanced-rock-21

balanced-rock-20

balanced-rock-19

balanced-rock-18

balanced-rock-17

balanced-rock-16

balanced-rock-15

balanced-rock-14

balanced-rock-13

balanced-rock-12

balanced-rock-11

balanced-rock-10

balanced-rock-09

balanced-rock-08

balanced-rock-07

balanced-rock-06

balanced-rock-05

balanced-rock-04

balanced-rock-03

balanced-rock-22

balanced-rock-02b

balanced-rock-02a

balanced-rock-02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *