10 อันดับ บริษัทที่มีพนักงานมากที่สุด

Wal-Mart Opens Its First Chicago Store

จำนวนพนักงาน: 2.2 ล้านคน
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อุตสาหกรรม: ขายปลีก
ยอดขาย: $476.3 พันล้าน
มูลค่าตลาด: $245.8 พันล้าน
รายได้ต่อพนักงานหนึ่งคน: $216,500

Tour Of The Foxconn Complex And Interview With CEO Terry Guo

จำนวนพนักงาน: 1.1 ล้านคน
ประเทศ: ใต้หวัน
อุตสาหกรรม: อิเล็กทรอนิกส์
ยอดขาย: $133.3 พันล้าน
มูลค่าตลาด: $47.3 พันล้าน
รายได้ต่อพนักงานหนึ่งคน: $120,000

General Views Of G4S Plc Headquarters As They Agree To Acquire ISS Holdings

จำนวนพนักงาน: 618,000
ประเทศ: อังกฤษ
อุตสาหกรรม: รักษาความปลอดภัย
ยอดขาย: $11.6 พันล้าน
มูลค่าตลาด: $6.3 พันล้าน
รายได้ต่อพนักงานหนึ่งคน: $18,000

Inside The Volkswagen AG "Kombi" Microbus Assembly Palnt Before Production Ends

จำนวนพนักงาน: 572,000
ประเทศ: เยอรมัน
อุตสาหกรรม: ยานยนต์
ยอดขาย: $133.3 พันล้าน
มูลค่าตลาด: $47.3 พันล้าน
รายได้ต่อพนักงานหนึ่งคน: $120,000

General Images Of PetroChina Co. Ahead Of Earnings

จำนวนพนักงาน: 544,083
ประเทศ: จีน
อุตสาหกรรม: ปิโตรเลียม
ยอดขาย: $351.0 พันล้าน
มูลค่าตลาด: $225.0 พันล้าน
รายได้ต่อพนักงานหนึ่งคน: $645,000

Select Service Partner

จำนวนพนักงาน: 506,699
ประเทศ: อังกฤษ
อุตสาหกรรม: ธุรกิจอาหาร
ยอดขาย: $27.4 พันล้าน
มูลค่าตลาด: $27.0 พันล้าน
รายได้ต่อพนักงานหนึ่งคน: $54,000

China's AgBank gets approval for preferred shares offering

จำนวนพนักงาน: 496,365
ประเทศ: จีน
อุตสาหกรรม: ธนาคาร
ยอดขาย: $115.4 พันล้าน
มูลค่าตลาด: $150.4 พันล้าน
รายได้ต่อพนักงานหนึ่งคน: $232,000

ISS A/S The Worlds Largest Cleaning Company Ahead Of IPO

จำนวนพนักงาน: 464,183
ประเทศ: เดนมาร์ค
อุตสาหกรรม: บริการธุรกิจ
ยอดขาย: $14.0 พันล้าน
มูลค่าตลาด: $5.0 พันล้าน
รายได้ต่อพนักงานหนึ่งคน: $30,100

CHINA-ECONOMY

จำนวนพนักงาน: 441,902
ประเทศ: จีน
อุตสาหกรรม:
ยอดขาย: $148.8 พันล้าน
มูลค่าตลาด: $230.7 พันล้าน
รายได้ต่อพนักงานหนึ่งคน: $336,700

McDonalds Holds National Hiring Day To Add 50,000 Employees

จำนวนพนักงาน: 440,000
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อุตสาหกรรม: อาหาร
ยอดขาย: $28.1 พันล้าน
มูลค่าตลาด: $91.9 พันล้าน
รายได้ต่อพนักงานหนึ่งคน: $63,900

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *